ATMINTINĖ – Kaip dalyvauti miškų grupių ir kirtimų planavime? (miškotvarka)

Ši atmintinė skirta suprasti miškų tvarkymo schemos ruošimo eigą ir visuomenei įsitraukti į vykstančius procesus teikiant siūlymus.

Miško kirtimo leidimų išdavimo ir tvarkymo schemos ruošimo eiga Lietuvoje:

1) Miškai Lietuvoje kertami pagal leidimus, kuriuos išduoda Valstybinė miškų tarnyba;

2) Leidimai išduodami pagal dešimčiai metų patvirtintą miškotvarkos projektą, kurį ruošia miškų urėdija;

3) Ūkinės priemonės miškotvarkos projekte projektuojamos pagal patvirtintas miškų grupes. Jos Lietuvoje yra keturios: I- rezervatai, II- griežtos apsaugos draustiniai, III- kiti draustiniai ir apsauginiai miškai, IV – ūkiniai miškai;

4) Miškų grupės patvirtinamos pagal Miškų tvarkymo schemą, kuri ruošiama atskirai kiekvienai apskričiai. 

5) Schema ruošiama pagal Miškų įstatymą, nes būtent šis įstatymas nurodo, kur ir kokios gali būti miškų grupės.

Kada teikti pasiūlymus:

Pasiūlymus dėl didesnės miškų apsaugos ir miškų grupės keitimo geriausia teikti miškų schemos ruošimo metu kurios yra ruošiamos dešimties metų laikotarpiui. 

Jeigu gyvenate rajone kuriame šiuo metu yra ruošiama miškų tvarkymo schema ir kaimynystėje turite gražų, vertingą mišką, kuris priskirtas ūkiniams (IV grupė) arba artimiems ūkiniams (III grupė) miškams, galite tai pakeisti teikdami jūsų vietovės miškų schemos pasiūlymus Aplinkos ministerijai, kad miškų grupė būtų pakelta. Taip pat, jei matote kad pagal esamas miškų schemas gamtiniu ar socialiniu požiūriu vertingoje teritorijoje suplanuoti kirtimai, ar vyrauja ūkinių miškų grupės, galite kreiptis į institucijas su pasiūlymais bet kuriuo metu. 

Kaip teikti pasiūlymus miškų grupių keitimui?

  1. Susiraskite Jus dominančio miško planavimo schemą:

1a. Pradedant konkrečios miškų tvarkymo schemos rengimą, informacija yra skelbiama valstybinės miškų urėdijos puslapyje https://www.vivmu.lt

1b. Jei šiuo metu nėra rengiama miškų tvarkymo schema Jūsų regione, bet norėtumėte sužinoti daugiau informacijos, galiojančias miškų schemas galima rasti: https://e-seimas.lrs.lt/ puslapyje susiradus norimo regiono miško tvarkymo schemos ministro įsakymą. Dokumentų paieškoje raktinių žodžių laukelyje įvedę: Miškų tvarkymo schemos.

Suradę reikiamą miškų tvarkymo schemą prie Priedai (išskleiskite lentelę esančią dešinėje pusėje) galite rasti visą reikiamą informaciją ir taip pat vietų žemėlapius, kuriuose yra sužymėtos skirtingos miškų grupės.  

2. Sužinokite kuriai grupei priklauso Jus dominantis miškas:

Jeigu norite patikrinti, kokiai miškų grupei šiuo metu priklauso Jus dominantis miškas, tai galite padaryti www.geoportal.lt puslapyje (rinktis „Viešosios paslaugos”, tada sluoksnį „Duomenys matininkams ir žemėtvarkininkams” ir po to „Miškų kadastras”) arba atsisiuntę geoportal.lt programėlę į išmanųjį įrenginį.

Atkreiptinas dėmesys, prieš teikdami pasiūlymus svarbu išsiaiškinti ar šis miškas priklauso valstybiniams miškams, tai galite padaryti: https://www.geoportal.lt/map/ kairėje pusėje pasirinkę: Viešos paslaugos  – duomenys matininkams ir žemėtvarkininkams – miškų kadastro duomenys. Išskleidę žemėlapio turinys – miškų kadastro duomenys, pažymėkite – valstybinių miškų ribos.

3. Pasiūlymų teikimas

3a. Jei matote kad Jūsų norimas apsaugoti vertingas miškas priklauso IV ūkiniams, ar III apsauginiams miškams, galite kreiptis į atsakingas institucijas su prašymu pakeisti miško grupę. 

3b. Išsiųskite raštą-kreipimąsi, jame nurodydami mišką ar jo kvartalą/us, išdėstykite esamą padėtį: kokios kategorijos šiuo metu yra miškas ir kodėl šis miškas turėtų būti labiau saugomas. Argumentuoti galite atsižvelgiant į rekreacinį ar gamtinį šios vietos potencialą. Kaip pavyzdys, šis miškas yra aplinkiniams gyventojams itin svarbi rekreacinė vietovė, tarnaujanti kaip pasivaikščiojimo/poilsio/grybavimo zona, taip pat, jei tai miškas esantis šalia gyvenvietės – tarnaujantis kaip buferinė apsauginė zona, atsparumui klimato kaitos padariniams ir gyventojų sveikatos užtikrinimui. 

Jei šiame miške aptikote vertingų augalų ar gyvūnų rūšių, miško apsaugos svarbą galite argumentuoti apsauginio statuso suteikimu. (Atkreiptinas dėmesys, jog miškų grupę pakeisti lengviau, kai miškas patenka į tokias apsaugos zonas kaip Natura2000 teritorija). 

Kreipimąsi siųskite aplinkos ministerijai info@am.lt ir valstybinei miškų urėdijai bendruoju paštu info@vmu.lt ir vietos urėdijos padaliniui (adresą galite rasti: https://vmu.lt/kontaktai/), taip pat siekiant informuoti, pasiūlymą galite prikabinti ir vietos savivaldybės administracijai. 

Pagal dabar galiojantį miškų įstatymą, kai kuriais atvejais miškų schemų rengimo procese sustiprinti apsaugos ir pakeisti grupės negalima.

Gamtininko Andrejaus Gaidamavičiaus pasidalintas pavyzdys:

Kertuojų ežero pakrantė (Labanoras) priklauso hidrografiniam draustiniui. Pagal įstatymą šio tipo draustiniuose gali būti tik III grupės, t.y. negriežtos apsaugos miškai. Taigi laisvai galima kirsti atvejiniais ir netgi plynais kirtimais. Tokiais atvejais turime keisti miškų įstatymą, kad jis leistų bent galimybę keisti miškų grupes. 

Apie dabar vykstančius procesus

Šiuo metu yra baigtas rengti Nacionalinis miškų susitarimas, kurį formavo skirtingų sektorių ir visuomenės atstovai. Susitarimą patvirtinus politinėms partijoms, jo pagrindu ir gairėmis bus keičiamas miškų įstatymas. 

Daugiau informacijos apie vykstantį Nacionalinio susitarimo procesą: https://nacionalinismiskususitarimas.lt/

Ir Asociacijos Gyvo Žalio puslapyje 

Svarbi informacija ir teisės aktai:

Miškų grupių skirstymas ir apsaugos statusai

Miškų įstatymas

Miškų schemų rengimo aprašas

Projektas “Pilietinės visuomenės gebėjimų stiprinimas ir įtraukimas į nacionalinės ir regioninės miškų politikos formavimą” yra aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.

Dalintis:

Daugiau:

Naujienos

Projekte „Miškas jaunimui”– žinios jaunimo darbuotojams apie gamtos poveikį sveikatai

Daugiau nei dvejus metus trukęs Erasmus+ projektas „Miškas jaunimui”, skirtas švietimo ir jaunimo darbuotojams, vasario 27 dieną pasibaigė informatyvia ir įtraukiančia konferencija Klaipėdoje, kurios metu buvo pristatyti projekto rezultatai ir metodinė medžiaga, savo žiniomis apie apie gamtos įtaką jaunimo sveikatai dalinosi miško terapeutai, kvėpavimo fiziologijos specialistai bei gydytojai. 

Naujienos

Lietuvio ir miško santykis – nematerialioji nacionalinė vertybė

Nors miško tema kalbama vis daugiau ir plačiau, ši diskusija vyko labai gražia ir svarbia proga – Gerb. archeologui ir prigimtinės kultūros tyrinėtojui Vykintui Vitkevičiui inicijavus ir kitoms organizacijoms bei bendruomenėms prisidedant, pateikta paraiška Nematerialaus kultūros paveldo sąvadui siekiant pripažinti LIETUVIO IR MIŠKO SANTYKĮ, kaip NEMATERIALIĄJĄ NACIONALINĘ VERTYBĘ.

Naujienos

Kongresas „Miškai ir jų poveikis sveikatai” Slovėnijoje

Rugsėjį dalyvavome tarptautiniame kongrese „Miškai ir jų poveikis sveikatai”, kuris vyko Slovėnijoje. Į kongresą susirinko miškininkystės, biomedicinos, klimatologijos, fitofarmacijos mokslininkai, turizmo specialistai bei miško terapijos praktikai iš viso pasaulio apsikeisti naujausiais moksliniais tyrimais kaip miškų ekosistemų paslaugos prisideda prie sveikatos ir žmonių gerovės.
Tarptautinės miško terapijos draugijos valdybos sprendimu KITAIS METAIS KONGRESAS VYKS LIETUVOJE.