Fasilitavimas

Įmonių, bendruomenių, institucijų strateginių sesijų bei vidinių procesų FASILITAVIMAS. 

Pasitelkiant bendrakūros (future search ir kitus) metodus galime palydėti Jūsų kolektyvą per procesą siekiant pokyčių įmonės viduje, rasti naujas kryptis bei problemų sprendimo būdus. 

Fasilitavimas tai galimybė įgalinti žmonių grupes ar įstaigas dirbti efektyviau, bendradarbiauti ir siekti veiklos sinergijos. Bendrakūros procesas – tai viena iš grupės darbo organizavimo formų, kurią vis dažniau pasirenka organizacijos siekdamos spręsti aktualius klausimus, įtraukiant visą organizacijos ekosistemą ir visas suinteresuotas šalis.