Veikimo principai

1. Pagarba žemei ir žmonėms – tai mūsų bendra klestėjimo sąlyga!
Bendradarbiaujant klestime – švenčiam gyvenimą ir bendrą kūrybą.

2. Holistinis pasaulio suvokimas: mes visi tarpusavyje susiję, žmogus ir gamta yra vienas organizmas.

3. Išmintingas planavimas 7 kartoms į priekį, gerbiant ir tausojant protėvių perduotą kultūros paveldą.

4. Laisvė veikti, būti savimi ir atsakomybė už aplinką, bendruomenę ir ateinančias kartas.

5. Nuolatinis kitimas, augimas, mokymasis ir tobulėjimas.

6. Tarpusavio santykių etika – palaikymas, pagarba, atvirumas ir nuoširdumas.

7. Įtrauktis ir dalyvaujamoji lyderystė – sėkmingos bendruomenės sąlyga.

8. Kiekvieno asmeninė realizacija prisideda prie bendros gerovės – bendras gėris kuriamas kiekvieno laime – mano sėkmė yra tavo sėkmė.

9. Mažos bendruomenės pergalė – visos šalies pergalė – visos žemės pergalė.

10. Gyvoji kultūra – gamtos įkvėpti sprendimai, tradicijų ir modernių technologijų apsijungimas planetos labui.