Metinė 2022m. veiklos ataskaita

2022 metais tęsėme pradėtus darbus – toliau aktyviai dalyvavome nacionaliniame miškų susitarime ir miškų advokacijoje, stiprinome gamtos atstovavimą stiprindami ryšius tarp organizacijų, skleidėme žinią apie miškų politikos problemas ir nemedieninės ekonomikos naudas žiniasklaidoje.

Taip pat 2022 metais įgyvendinome 2 projektus – Adhoc aktyvių piliečių fondo remiamą „Pilietinės visuomenės gebėjimų stiprinimas ir įtraukimas į nacionalinės ir regioninės miškų politikos formavimą” ir Erasmus+ projektą „Forest Youth”, užsiėmėme nemedieninės ekonomikos – miško terapijos veiklų plėtra, sklaida bei vystymu. Aktyviai mezgėme tarptautines partnerystes ir bendradarbiavimą su užsienio ekspertais bei organizacijomis.

Šioje ataskaitoje kviečiame Jus detaliau susipažinti su mūsų 2022 metų veikla.

Finansų suvestinė

2022 metais visas asociacijos „Gyvo Žalio” įplaukas sudarė – projektų lėšos bei privačių asmenų parama.

GAUTA PARAMA IŠ VISO: 13 849, 27 Eur

Panaudota: 13 849, 27 Eur

Dėkojame visiems „Gyvo Žalio” draugams ir Contribee bei Patreon platformos rėmėjams:

Gerdai Šeirei

Sauliui Vilčinskui

Justui Markui

Viktorijai Rupšienei

Laimai ir Donatui Gulbinams ir kitiems

Pagrindiniai 2023 metų planai

Projektai

Kartu su Inovacijų biuru vykdomas Erasmus+ projektas „Forest youth”, kuriame bus kuriamas rekomendacijų vadovas jaunimo darbuotojams – kaip integruoti miško patirtis veikloje su jaunimu 

Daugiau: https://www.facebook.com/forestyouth.eu

Veikla

Regioninės ir nacionalinės miškų politikos formavimas; 

Ąžuolų konferencijos organizavimas ir apsaugos kampanijos www.nacionalinismedis.lt įgyvendinimas; 

Konsultacijos įmonėms ir bendruomenėms; 

Miško patirčių ir terapijos vystymas ir organizavimas; 

Viešinimas ir švietimas

Dalintis:

Daugiau: