Įgyvendintas projektas „Pilietinės visuomenės gebėjimų stiprinimas ir įtraukimas į nacionalinės ir regioninės miškų politikos formavimą”

Asociacija „Gyvo Žalio” kartu su partneriais Šimonių girios bendruomene bei Vokės bendruomene 2022-04-20 – 2022-07-31 laikotarpiu įgyvendino projektą „Pilietinės visuomenės gebėjimų stiprinimas ir įtraukimas į nacionalinės ir regioninės miškų politikos formavimą”, remiamą Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis.

Pagrindiniai projekto tikslai:

Užtikrinti socialinių, ekologinių, interesų atstovavimą nacionalinėje miškų politikoje, įtraukiant kuo daugiau skirtingų suinteresuotų šalių į  bendradarbiavimo procesą dėl nacionalinės miškų strategijos rengimo (suburti miškų koaliciją šiuo klausimu, pateikti bendras pozicijas, užtikrinti platų nacionalinį rezultatų (proceso) viešinimą).

Sustiprinti pilietinės visuomenės gebėjimus ir pajėgumus dalyvauti sprendimų priėmime, argumentuotai ir profesionaliai pateikti siūlymus dėl regioninės miškų politikos, užtikrinti teisinę pagalbą ir konsultacijas;

Projekto metu, kartu su projekto partneriais, suburta nemedieninių sektorių darbo grupė – bendradarbiavimo tinklas, jungiantis daugiau nei 60 skirtingų organizacijų ir bendruomenių atstovų, pateikti 4 raštiški prašymai – siūlymai atsakingoms institucijoms, sukurtos dvi Informacinės – skaitmeninės priemonės piliečiams,  suorganizuota spaudos konferencija bei forumas dėl Šimonių girios ateities, suteikti advokacijos mokymai, teisinės konsultacijos bendruomenėms bei teisinė pagalba dalyvaujant teisiniuose procesuose; išviešinta miškų problematika ir pasiūlymai, paruošti spaudos pranešimai, suorganizuoti susitikimai su visomis LR Seimo frakcijomis; surengtas susitikimas su aplinkos ministerijos atstovais. 

Projekto metu pavyko plačiau atstovauti socialinius ir ekologinius interesus nacionaliniame miškų susitarime į procesą įtraukiant daugiau nei 15 skirtingų suinteresuotų šalių, buvo išgrynintos ir pristatytos bendros pozicijos ir pasiūlymai. Pavyko sustiprinti bendruomenių gebėjimus dalyvauti regioniniuose miškų politikos planavimo procesuose ir sprendimų priėmime, tam buvo suteikta profesionali teisinė pagalba ir konsultacijos, pateikti argumentuoti siūlymai, sustabdyti keli žalingi miškotvarkos projektai, želdynų tvarkos aprašo pakeitimai, bei parengti siūlymai perkelti į ruošiamą miškų įstatymą.

Projekto metu pasiektas aktyvesnis bendruomenių dalyvavimas miškų planavimo procesuose, bei suburtas bendradarbiavimo tinklas, ateityje užtikrisiantis galimybę siekti bendrus visuomenės interesus atliepiančios miškų politikos. 

Daugiau informacijos apie įgyvendintas veiklas rasite „Gyvo Žalio” facebook puslapyje.

Dalintis:

Daugiau:

Naujienos

Lietuvio ir miško santykis – nematerialioji nacionalinė vertybė

Nors miško tema kalbama vis daugiau ir plačiau, ši diskusija vyko labai gražia ir svarbia proga – Gerb. archeologui ir prigimtinės kultūros tyrinėtojui Vykintui Vitkevičiui inicijavus ir kitoms organizacijoms bei bendruomenėms prisidedant, pateikta paraiška Nematerialaus kultūros paveldo sąvadui siekiant pripažinti LIETUVIO IR MIŠKO SANTYKĮ, kaip NEMATERIALIĄJĄ NACIONALINĘ VERTYBĘ.

Naujienos

Kongresas „Miškai ir jų poveikis sveikatai” Slovėnijoje

Rugsėjį dalyvavome tarptautiniame kongrese „Miškai ir jų poveikis sveikatai”, kuris vyko Slovėnijoje. Į kongresą susirinko miškininkystės, biomedicinos, klimatologijos, fitofarmacijos mokslininkai, turizmo specialistai bei miško terapijos praktikai iš viso pasaulio apsikeisti naujausiais moksliniais tyrimais kaip miškų ekosistemų paslaugos prisideda prie sveikatos ir žmonių gerovės.
Tarptautinės miško terapijos draugijos valdybos sprendimu KITAIS METAIS KONGRESAS VYKS LIETUVOJE.

Naujienos

Metinė 2022m. veiklos ataskaita

2022 metais tęsėme pradėtus darbus – toliau aktyviai dalyvavome nacionaliniame miškų susitarime ir miškų advokacijoje, stiprinome gamtos atstovavimą stiprindami ryšius tarp organizacijų, skleidėme žinią apie